Vill du byta från en annan arbetslöshetskassa och bli medlem i KOKO?

Se anvisningarna nedan om när och hur du byter kassa.

Du kan byta arbetslöshetskassa när du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning. Du kan inte byta arbetslöshetskassa om du till exempel är arbetslös, permitterad på heltid, vårdledig eller studieledig, även om ditt anställningsförhållande är i kraft.

Om du flyttar från en kassa till en annan inom 1 månad räknas din anställnings- och medlemskapstid i den föregående kassan till godo.

Du kan ge KOKO fullmakt att säga upp medlemskapet i den föregående kassan. Mer detaljerad information finns i stycket Att byta kassan.