TE-byråer koncentrerar lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden i sakkunnigbehandling till Nylands arbets- och näringsbyrå

Sedan början av oktober har TE-byrån centraliserat lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden i sakkunnigbehandling till Nylands TE-byrå. Förändringen syftar till enhetligare utlåtanden och jämlikare behandlingstider oavsett sökandes bosättningsort.

Se på TE-tjänsternas webbplats, i vilka fall utlåtandet lämnas av den lokala TE-byrån och vilka ärenden utförs av sakkunnigbehandlingen på Nylands TE-byrå. På webbplatsen finns också information om behandlingstider av utlåtanden i sakkunnigbehandling samt ytterligare information om arbetskraftspolitiska utlåtanden. På sidan finns också instruktioner för kunder i kommunförsöket.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande (TE-tjänster)