TE-toimistot keskittävät asiantuntijalausuntojen antamisen Uudenmaan toimistoon

Lokakuun alusta lukien TE-toimisto on keskittänyt työvoimapoliittisten asiantuntijalausuntojen antamisen Uudenmaan TE-toimistolle. Muutoksella tavoitellaan lausuntojen tasalaatuisuutta sekä tasavertaista käsittelyaikaa hakijan asuinpaikasta riippumatta.

Katso TE-palveluiden sivuilta, missä asioissa lausunnon antaa paikallinen TE-toimisto, ja mitkä asiat menevät asiantuntijakäsittelyyn Uudenmaan TE-toimistoon. Sivuilla kerrotaan myös asiantuntijalausuntojen käsittelyaika sekä lisätietoa työvoimapoliittisesta lausunnosta. Sivulta pääsee lukemaan myös ohjeita kuntakokeilun asiakkaille.
Työvoimapoliittinen lausunto (TE-palvelut)