Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades 2023

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades under 2023 Under året mottog kassan totalt 102 503 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 12 procent mer än 2022, då 91 589 ansökningar inkom. Totalt inkom 14 336 första ansökningar (2022: 8 278).

År 2023 var det genomsnittliga arbetslöshetsgraden för KOKO:s medlemmar 2,9 procent (2022: 2,7 procent). Arbetslöshetsgraden var som högst i november, 3,4 procent, och som lägst i februari, april och juni, 2,7 procent.

Antalet ansökningar om alterneringsersättning till KOKO var fortfarande lågt. År 2023 inkom 211 ansökningar om alterneringsersättning, vilket är 46 ansökningar fler fler än 2022. Endast 167 ansökningar om rörlighetsunderstöd inkom (2022: 177).

Arbetslöshetskassorna började betala ut en ny förmån, omställningspenning, när lagstiftningen om omställningsskydd trädde i kraft 1.1.2023. År 2023 mottog KOKO 198 ansökningar om omställningspenning.

Antalet ansökningar om dagpenning ökade också i början av året

Antalet ansökningar till KOKO har fortsatt att öka under 2024. Antalet ansökningar påverkas också av att Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranscher ETTK fusionerades med KOKO i början av 2024.

Om man jämför årets siffror med antalet ansökningar som lämnades in till KOKO och ETTK i fjol, var antalet första ansökningar som inkom i januari i år 39 procent högre än för ansökningarna till båda kassorna tillsammans i januari 2023. Sammanlagt 10 283 månatliga fortsatta ansökningar har kommit in, vilket är cirka 1 300 fler än 2023.

KOKO har nu över 270 000 medlemmar

År 2023 ökade KOKO sitt medlemsantal med över 7 200 medlemmar. I slutet av året var antalet medlemmar 250 537. Efter fusionen med ETTK ökade antalet KOKO:s medlemsantal till 270 416.