KOKO-kassan jäsenistön työllisyystilanne heikkeni vuonna 2023

KOKOn jäsenten työllisyystilanne heikkeni vuoden 2023 aikana. Kassaan saapui vuoden aikana kaikkiaan 102 503 ansiopäivärahahakemusta, mikä on 12 % enemmän kuin vuonna 2022, jolloin hakemuksia saapui 91 589. Ensihakemuksia saapui 14 336 kappaletta (2022: 8 278).

Vuonna 2023 KOKOn jäsenistön keskimääräinen työttömyysaste oli 2,9 prosenttia (2022: 2,7 prosenttia). Korkeimmillaan työttömyysaste oli marraskuussa 3,4 prosenttia ja matalimmillaan helmi-, huhti- ja kesäkuussa 2,7 prosenttia.

Vuorottelukorvaushakemusten määrä pysytteli edelleen matalana KOKOssa. Vuonna 2023 kassaan saapui 211 vuorotteluhakemusta, mikä on 46 hakemusta enemmän kuin vuonna 2022. Liikkuvuusavustushakemuksia saapui vain 167 kappaletta (2022: 177).

Työttömyyskassat alkoivat maksaa uutta etuutta, muutosturvarahaa, kun muutosturvalainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2023. KOKO vastaanotti vuoden 2023 aikana 198 muutosturvarahahakemusta.

Kasvua päivärahahakemusten määrässä myös alkuvuonna

Hakemusmäärät ovat kasvaneet KOKOssa edelleen vuoden 2024 puolella. Hakemusmääriin vaikuttaa osaltaan myös Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa ETTK:n sulautuminen KOKOon vuoden 2024 alusta.

Kun vertaillaan tämän vuoden lukuja KOKOn ja ETTK:n hakemusmääriin viime vuonna, ensihakemuksia on saapunut tämän vuoden tammikuussa 39 % enemmän kuin molempiin kassoihin yhteensä tammikuussa 2023. Kuukausittaisia jatkohakemuksia on saapunut 10 283 kappaletta, mikä on noin 1 300 hakemusta enemmän kuin vuonna 2023.

KOKOn jäseniä on nyt yli 270 000

KOKO kasvatti jäsenmääräänsä vuoden 2023 aikana yli 7 200 jäsenellä. Jäseniä oli vuoden lopussa 250 537. ETTK:n sulautumisen jälkeen KOKOn jäsenmäärä nousi 270 416:een.

Katso vuoden 2023 tilastoyhteenveto täältä

KOKOn jäsenistön laskennallinen työttömyysaste 2018–2023.