Sysselsättningen för medlemmar i KOKO fortsatte att förbättras år 2022, en liten ökning av antalet förmånstagare mot slutet av året

Sysselsättningen för medlemmar i KOKO fortsatte att förbättras under år 2022. Under året inkom 91 589 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 44 453 färre än år 2021, då antalet ansökningar var 136 042. Första ansökningar lämnades totalt 8 278 stycken (2021: 10 002).

Det genomsnittliga arbetslöshetstalet för KOKO:s medlemmar var 2,7 procent år 2022 (2021: 4,2 procent). Som högst låg det på 3,2 procent på förvintern i januari och som lägst på 2,4 procent i oktober.

Mot slutet av året kunde man dock se en liten ökning av antalet förmånstagare och första ansökningar. I december fick kassan in 806 första ansökningar och totalt 6 080 personer fick inkomstrelaterad dagpenning. Över 800 första ansökningar kom in föregående gång i januari 2022.

Antalet ansökningar om alterneringsersättning var fortsatt lågt i KOKO. År 2022 fick kassan 257 ansökningar om alterneringsersättning, vilket är 93 fler ansökningar än år 2021. Endast 177 ansökningar om rörlighetsunderstöd anlände (2021: 211)

KOKO ökade sitt medlemsantal med över 5 600 medlemmar år 2022. Vid årets slut hade vi 243 250 medlemmar.

Se statistiköversikten för december och statistiksammanfattningen för år 2022 här (endast på finska).