KOKOn jäsenten työllisyystilanne parani edelleen vuonna 2022, loppuvuodesta etuudensaajien määrissä lievää nousua

KOKOn jäsenten työllisyystilanne jatkoi paranemistaan vuoden 2022 aikana. Kassaan saapui vuoden aikana kaikkiaan 91 589 ansiopäivärahahakemusta, mikä on 44 453 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin hakemuksia saapui 136 042. Ensihakemuksia saapui kaikkiaan 8 278 kappaletta (2021: 10 002).

Vuonna 2022 KOKOn jäsenistön keskimääräinen työttömyysaste oli 2,7 prosenttia (2021: 4,2 prosenttia). Korkeimmillaan se oli alkutalvesta tammikuussa 3,2 prosenttia ja matalimmillaan lokakuussa 2,4 prosenttia.

Loppuvuodesta etuudensaajien ja ensihakemusten määrissä alkoi kuitenkin näkyä lievää nousua. Kassaan saapui ensihakemuksia joulukuussa 806 kappaletta ja ansiopäivärahaa sai yhteensä 6080 henkilöä. Edellisen kerran ensihakemuksia saapui yli 800 kappaletta tammikuussa 2022.

Vuorottelukorvaushakemusten määrä pysytteli edelleen matalana KOKOssa. Vuonna 2022 kassaan saapui 257 vuorotteluhakemusta, mikä on 93 hakemusta enemmän kuin vuonna 2021. Liikkuvuusavustushakemuksia saapui vain 177 kappaletta (2021: 211)

KOKO kasvatti jäsenmääräänsä vuoden 2022 aikana yli 5 600 jäsenellä. Jäseniä oli vuoden lopussa 243 250.

Katso joulukuun tilastokatsaus sekä vuoden 2022 tilastoyhteenveto tästä.