Nya skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

De nya löneskattekort som träder i kraft i början av februari överförs automatiskt till KOKO-kassan. Observera dock att 25 procent skatt alltid tas ut, om löneskattekortet används i beskattningen av din inkomstrelaterade dagpenning. Vi rekommenderar därför att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmån till kassan.

När du beställer ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt-tjänsten sänder skattemyndigheten det direkt till kassan. Meddela KOKO-kassan som utbetalare av förmånen när du beställer skattekortet. Om du redan har beställt ett ändringsskattekort för 2021 och lämnat in det hos kassan är allt som det ska.

Kassans utbetalningssystem gör skatteinnehållningen enligt den skattesats som kassan känner till när ansökan behandlas hos kassan. Du hittar mera detaljerad information om beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning här.

Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats:

Privatpersoner – Skattekort
Så här beställer du ett skattekort för förmåner – till exempel på grund av permittering