KOKOs undersökning: Brett stöd bland folket för kombinationsförsäkring som förbättrar utkomstskyddet för arbetslösa

Pressmeddelande 9.2.2023

Två tredjedelar av finländarna stöder en kombinationsförsäkring som skulle samla utkomstskydd för arbetslösa både som löntagare och företagare. Nästan hälften av finländarna skulle också vara intresserade av att själva arbeta som företagare vid sidan av sitt lönearbete om den ekonomiska tryggheten var större.

Nästan två av tre finländare stöder införandet av en kombinationsförsäkring. Det skulle göra det möjligt att samla utkomstskydd för arbetslösa genom arbete både som löntagare och företagare samtidigt.

Uppgifterna framgår av en enkätundersökning som Arbetslöshetskassan för högutbildade KOKO beställt av Kantar Public.

För närvarande kan man tjäna in inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa antingen som löntagare eller företagare, men rollerna kan inte kombineras.

”Det är viktigt att kombinationsförsäkring införs”, säger Outi Mäki, kassadirektör i KOKO-kassan.

Allt fler finländare arbetar växelvis som löntagare och företagare eller sysselsätter sig själva. ”De måste få vara på samma nivå som andra. En sänkt tröskel för företagande gynnar hela Finland. Allt arbete ska vara lönsamt”, säger Outi Mäki.

Majoriteten av väljarna inom de sex största partierna i riksdagen stöder kombinationsförsäkringen. Mest stöd får den av De grönas (74 %) och Sannfinländarnas (68 %) anhängare.

69 % av direktörerna och de högre tjänstemännen samt 65 % av arbetstagarna stöder införandet av försäkringen. Hela 81 procent av företagarna är för en kombinationsförsäkring.

Nästan hälften skulle kombinera lönearbete och företagande

Nästan hälften av finländarna skulle vara intresserade av att samtidigt arbeta i lönearbete och som företagare om den ekonomiska tryggheten var större. Detta uppger 42 % av de tillfrågade.

Mest entusiasm för kombination av lönearbete och företagande visar företagare (67 %), representanter för den övre medelklassen (48 %), de yrkesmässigt oorganiserade (48 %) och Vänsterförbundets väljare (47 %).

44 procent av finländarna skulle inte själva vara intresserade av att arbeta samtidigt i lönearbete och som företagare, även om det gjordes tryggare. 14 procent svarade att de inte visste.

De som svarat på enkäten representerar Finlands befolkning som fyllt 18 år, med undantag av dem som bor i landskapet Åland. Undersökningen genomfördes i Kantar Publics enkätpanel på nätet 6–13.1.2023. Antalet respondenter var 1043. Resultatens statistiska felmarginal är 3,1 procentenheter åt båda hållen.