KOKOn tutkimus: Työttömyysturvaa parantavalla yhdistelmävakuutuksella laaja kansan tuki

Mediatiedote 9.2.2023

Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa yhdistelmävakuutusta, joka kerryttäisi työttömyysturvaa sekä palkansaajana että yrittäjänä. Lähes puolet suomalaisista olisi myös kiinnostunut työskentelemään itse yrittäjänä palkkatyönsä ohella, jos se olisi taloudellisesti turvatumpaa.

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Se mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen yhtäaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä tehdystä työstä.

Tiedot ilmenevät Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn Kantar Publicilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Nykyisin ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää joko palkansaajana tai yrittäjänä, mutta rooleja ei voi yhdistää.

”Yhdistelmävakuutuksen käyttöönotto on välttämätöntä”, sanoo KOKO-kassan kassanjohtaja Outi Mäki.

Yhä useammat suomalaiset työskentelevät vuoroin palkansaajana ja yrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä. ”Heidän tulee päästä samalle viivalle muiden kanssa. Kun yrittämisen kynnystä madalletaan, koko Suomi hyötyy. Kaiken työn tulee olla kannattavaa”, sanoo Outi Mäki.

Yhdistelmävakuutusta kannattaa enemmistö kaikkien eduskunnan kuuden suurimman puolueen äänestäjistä laidasta laitaan. Eniten sitä tukevat vihreiden (74%) ja perussuomalaisten (68%) kannattajat.

Johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä vakuutuksen käyttöönottoa tukee 69 prosenttia, työntekijöistä 65 prosenttia. Yrittäjistä peräti 81 prosenttia on yhdistelmävakuutuksen kannalla.

Lähes puolet yhdistäisi palkkatyön ja yrittämisen

Lähes puolet suomalaisista olisi kiinnostunut toimimaan samanaikaisesti sekä palkkatyössä että yrittäjänä, jos se olisi taloudellisesti turvatumpaa. Näin kertoo 42 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Innokkaimpia palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäjiä ovat yrittäjät (67%), ylemmän keskiluokan edustajat (48%), ammatillisesti järjestäytymättömät (48%) ja vasemmistoliiton äänestäjät (47%).

Suomalaisista 44 prosenttia ei olisi itse kiinnostunut työskentelemään yhtäaikaisesti palkkatyössä ja yrittäjänä, vaikka siitä tehtäisiin turvatumpaa. 14 prosenttia vastasi kysymykseen, ettei osaa sanoa.

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Kysely tehtiin Kantar Publicin vastaajapaneelissa verkossa 6.-13.1.2023. Vastaajia oli 1043. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.