Grunddagpenningen indexuppräknas nästa år med 4,2 procent

Fpa har fastställt ett poängtal för folkpensionsindex år 2023 som också påverkar grunddagpenningen och därigenom den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenning.

Förmåner som följer folkpensionsindex höjs med 4,2 %. Grunddelen i grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen uppgår efter höjningen till 37,21 euro och barnförhöjningen för ett barn till 7,01 euro, för två barn 10,29 euro och för minst tre barn 13,26 euro.

Höjningen träder i kraft den 1 januari 2023. Den påverkar förmåner som sökts för den 1 januari 2023 och därefter.

Dagpenningsräknaren och räkneexemplen på KOKOs hemsida uppdateras när höjningen har trätt i kraft.

Läs mer om uträkning av dagpenning

Mer information om folkpensionsindex på Kelas hemsida