Peruspäivärahaan tulee ensi vuonna 4,2 prosentin indeksikorotus

Kela on vahvistanut vuoden 2023 kansaneläkeindeksin pisteluvun, joka vaikuttaa myös peruspäivärahaan ja sitä kautta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 prosenttia. Peruspäiväraha ja ansiopäivärahan perusosa nousevat korotuksen myötä 37,21 euroon ja lapsikorotukset yhdestä lapsesta 7,01 euroon, kahdesta lapsesta 10,29 euroon ja vähintään kolmesta lapsesta 13,26 euroon.

Korotus tulee voimaan 1.1.2023. Se vaikuttaa 1.1.2023 ja sen jälkeisiltä päiviltä haettaviin etuuksiin.

Ansiopäivärahalaskuri ja laskuesimerkit KOKOn sivuilla päivittyvät voimaantulon jälkeen.

Kansaneläkeindeksi tarkistetaan normaalisti kerran vuodessa, mutta tänä vuonna siihen tehtiin ylimääräinen korotus ajalle 1.8.–31.12.2022.

Lue ansiopäivärahan muodostumisesta tarkemmin

Lisätietoja kansaneläkeindeksistä Kelan sivuilla