Aktuellt om skattekort

Arbetslöshetskassorna får uppgifterna i de nya löneskattekorten som gäller från februari direkt från skattemyndigheten. Om man använder löneskattekortet för förskottsinnehållning av inkomstrelaterad dagpenning drar man dock alltid av minst 25 % i skatt, även om din skattesats på kortet skulle vara lägre.

Vi rekommenderar därför att du lämnar ett ändringsskattekort för förmån till kassan. Då används skattesatsen enligt skattekortet och samtidigt säkerställer du rätt skattesats specifikt för din inkomstrelaterade dagpenning. Om en eventuell högre skattesats inte gör något kan du förstås också använda löneskattekortet.

När du beställer ändringsskattekort, uppge att KOKO-kassan betalar förmånen, så skickar skatteförvaltningen ditt kort direkt till oss inom två arbetsdagar. Mer detaljerade anvisningar för beställning av ändringsskattekort finns på Skatteförvaltningens hemsida.

Vid utbetalning av dagpenning för januari används föregående års skattesats om du inte skickar ett separat skattekort för januari. Totalinkomsten på skattekortet nollställs vid årsskiftet.

Kassans betalningssystem drar av skatt på förmånen enligt den skattesats som kassan har kännedom om vid handläggningen av ansökan. Om du till exempel ansöker om dagpenning för december i januari och din dagpenning betalas ut under januari, används den skattesats som gäller i januari.

Mer detaljerad information om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning hittar du här.

Anvisningar på skatteförvaltningens hemsida: Så här beställer du skattekort för lön eller förmån i MinSkatt