Självrisktiden är nu sju dagar, semesterersättningen periodiseras

I början av året trädde två ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa i kraft. I och med ändringarna börjar rätten till inkomstrelaterad dagpenning senare än tidigare. Om du just har blivit eller håller på att bli arbetslös eller permitterad är det bra att känna till förändringarna.

Semesterersättningen periodiseras fr.o.m. 1.1.2024

Om du har outtagen semester när ditt anställningsförhållande upphör, skjuter den semesterersättning som betalats för den upp början för rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Detta kallas periodisering av semesterersättning. Till exempel en semesterersättning som motsvarar en månadslön skjuter upp starten för rätten till inkomstrelaterad dagpenning med cirka en månad.

Semesterersättningen periodiseras när den betalas ut på basis av ett anställningsförhållande på heltid som upphört 1.1.2024 eller senare och varat över två veckor. Med tidpunkt för anställningsförhållandets upphörande avses den dag som är den sista dagen i ett anställningsförhållande för viss tid eller den sista dagen av uppsägningstiden enligt lag eller kollektivavtal.

Om det för samma anställningsförhållande betalas både semesterersättning och ersättning i samband med att anställningsförhållandet avslutas, läggs de samman och periodiseras. Läs mer om periodisering av ersättningen i samband med att anställningsförhållandet avslutas.

Semesterersättning periodiseras inte för permitterade arbetstagare.

Självrisktiden förlängdes till sju dagar i början av året

Självrisktiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar efter periodiseringen av eventuell semesterersättning eller annan ersättning. Med självrisktid avses den tid i början av arbetslöshet eller permittering då inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut.

Tidigare var självrisktiden fem dagar. Självrisktiden är nu sju dagar om självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare. I praktiken motsvarar sju dagar ungefär en och en halv vecka, eftersom självrisktiden kan intjänas endast fem dagar per kalendervecka.

Självrisktiden löper långsammare om du arbetar deltid. Läs mer om hur självrisktiden tjänas in.

Ansök om dagpenning även under periodisering och självrisktid

KOKO-kassa räknar ut dagarna från din ansökan till självrisktiden och eventuell periodisering av semesterersättningen, så du behöver inte beakta dem separat när du ansöker om dagpenning.

Glöm inte att anmäla dig till arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är arbetslös eller permitterad. Håll din jobbsökning i kraft även under den tid då du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Tveka inte att kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi hjälper dig gärna!