Rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejk

Om ditt arbete förhindras på grund av strejk

Om ditt arbete har förhindrats på grund av strejk bland andra arbetstagare, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden, dvs. om strejken är avsedd att åstadkomma förändringar som också påverkar dig.

Om strejken inte påverkar dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden, kan du få inkomstrelaterad dagpenning under strejken efter det att arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet har upphört. Mer information om skyldigheten att betala lön får du från ditt eget fackförbund eller arbetsgivaren. Kom också ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån eftersom inkomstrelaterad dagpenning kan betalas endast för dagarna som arbetssökandet är i kraft.

Om ditt arbete har förhindrats på grund av strejk och strejken också kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden, betalas inte heller inkomstrelaterad dagpenning.

Om du själv strejkar

Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Du kan få information om ett eventuellt strejkbidrag från ditt eget fackförbund.