Extra indexhöjning av de sociala trygghetsförmånerna för tiden 1.8–31.12.2022

Riksdagen har godkänt en extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna för år 2022. Genom justeringen höjs även inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning. Justeringen höjer förmåner som betalas ut för perioden 1.8–31.12.2022.

Indexhöjningen påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel som är lika stor som grunddagpenningen. Även barnförhöjningen och grunddagpenningens förhöjningsdel höjs.

Förmån Belopp före indexhöjning Belopp efter indexhöjning
Grunddagpenning 34,50 35,72
Grunddagpenningens förhöjningsdel 4,91 5,08
Barnförhöjning 1 5,41 5,61
Barnförhöjning 2 7,95 8,23
Barnförhöjning 3 eller fler 10,25 10,61

Som mottagare av dagpenning behöver du inte ansöka om höjningen separat, KOKO gör justeringen automatiskt.

Dagpenningsräknaren och räkneexemplen på KOKO:s webbplats uppdateras i augusti.