Det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet kommer att fortsätta att vara förhöjt fram till slutet av november

Riksdagen har godkänt en lagändring som förlänger höjningen av det skyddande beloppet av arbetslöshetsskyddet till slutet av november 2021. Lättnaderna i villkoren för rörlighetsunderstödet kommer också att fortsätta.

Höjningen av det skyddade beloppet innebär att mottagaren av inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro per månad utan att lönen påverkar dagpenningen. Om lönen är mera än 500 euro minskar dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan höjningen är det skyddade beloppet 300 euro per månad.

I och med lagändringen gäller det skyddade beloppet på 500 euro när ansökningstiden börjar senast 30.11.2021. Det skyddade beloppet blir åter 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 och därefter.

Rörlighetsersättning kan beviljas när du som arbetslös börjar ett arbete som ligger långt från din nuvarande bosättningsort.

I och med lagändringen kan rörlighetsunderstöd erhållas för heltidsarbete med över två timmars arbetsresor, när arbetsförhållandet börjar senast 30.11.2021.  Om arbetsförhållandet börjar 1.12.2021 är arbetsresevillkoret åter tre timmar.

Läs mera om rörlighetsunderstöd.

Mera information om det skyddade beloppet, se Den jämkade dagpenningens storlek.