Den maximala utbetalningstiden löper igen från och med den 1 januari 2021

Enligt den tillfälliga lagen har den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning på 300 – 500 dagar inte löpt för permitterade och arbetslösa fram till 31.12.2020. Från och med den 1 januari 2021 löper den maximala tiden igen.

Den tillfälliga ändringen gällde permitterade vars permittering började 16.3.2020 eller senare samt från och med 1.7.2020 alla som lyfte inkomstrelaterad dagpenning.

Läs mera om den maximala utbetalningstiden: Utbetalningstid för dagpenning

Se det senaste meddelandet om de tillfälliga lagändringarna.