Varför har jag inte fått dagpenning från och med den första arbetslöshetsdagen?

Innan inkomstrelaterad dagpenning betalas löper en självrisktid. Självrisktiden motsvarar 5 hela arbetsdagar, för vilka dagpenning annars skulle betalas. Obs: Självrisktiden är 7 dagar om självrisktiden börjar den 1 januari 2024 eller senare.

Utbetalning av arbetslöshetspenning stoppas dessutom av karensperiodiseringstid och allmänna begränsningar i rätten att få dagpenning. Kontakta kassan om du har ansökt om dagpenning hos kassan och orsaken till att dagpenningen inte betalas ut är oklar.