Miksi minulle ei ole maksettu päivärahaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen?

Ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista on omavastuuaika. Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa. Huom. Omavastuuaika on 7 päivää, kun se alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen. 

Lisäksi työttömyyspäivärahan maksun estää myös karenssi, jaksotusaika ja yleiset ansiopäivärahaoikeuden rajoitukset. Jos olet hakenut kassasta päivärahaa ja syy päivärahan maksamatta jäämiseen on epäselvä, ota yhteyttä kassaan.