När min anställning upphörde fick jag semesterpenning, semesterersättning och ett stödpaket. Hur påverkar dessa dagpenningen?

Om arbetsgivaren ger en ekonomisk förmån i samband med att anställningen upphör (t.ex. fallskärmsavtal, stödpaket och engångsersättning) beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning för den period förmånen periodiseras utifrån lönen från den senaste anställningen. Periodiseringstiden räknas fram genom att den ersättning som du har fått delas med din genomsnittliga dagslön. Semesterpenning och semesterersättning periodiseras inte och de inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningen när anställningen upphör.

Efter periodiseringstiden följer en 5 dagars självrisktid. Därefter kan utbetalningen av dagpenning börja.