När min anställning upphörde fick jag semesterpenning, semesterersättning och ett stödpaket. Hur påverkar dessa dagpenningen?

Om arbetsgivaren ger en ekonomisk förmån i samband med att anställningen upphör (t.ex. fallskärmsavtal, stödpaket och engångsersättning) beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning för den period förmånen periodiseras utifrån lönen från den senaste anställningen. Periodiseringstiden räknas fram genom att den ersättning som du har fått delas med din genomsnittliga dagslön.

Semesterpenning och semesterersättning för avslutat heltidsarbete periodiseras inte och de påverkar inte din inkomstrelaterade dagpenning när anställningsförhållandet slutar. Semesterpenning och semesterersättning för deltidsarbete eller arbete som räknas som företagsverksamhet jämkas dock enligt betalningsdagen.

Efter periodiseringstiden följer en 5 dagars självrisktid. Därefter kan utbetalningen av dagpenning börja.