Minulle maksettiin työsuhteen päättyessä lomaraha, lomakorvaus ja tukipaketti. Miten nämä vaikuttavat päivärahaan?

Työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (esim. kultainen kädenpuristus, tukipaketti ja kertakorvaus) estää ansiopäivärahan myöntämisen ajalle, jolle etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla saamasi korvaus keskimääräisellä päiväpalkallasi.

Päättyneen kokoaikatyön lomarahoja ja lomakorvausta ei jaksoteta ja ne eivät työsuhteen päättyessä vaikuta ansiopäivärahaasi. Osa-aikatyöstä tai yritystoimintana pidetystä työstä saadut lomarahat ja lomakorvaus kuitenkin sovitellaan maksupäivän mukaisesti.

Jaksotusajan jälkeen on 5 päivän omavastuuaika, jonka jälkeen päivärahan maksatus voi alkaa.