Jag har blivit arbetslös och har en företagsverksamhet i liten skala. Ska jag informera om företagsverksamheten och påverkas dagpenningen av den?

Informera arbets- och näringscentralen om företagsverksamheten och meddela kassan om företagsverksamheten när du lämnar in den första ansökan om dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om företagsverksamheten som är bindande för kassan. Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning. Om däremot verksamheten anses ske som bisyssla finns inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Inkomster av företagsverksamhet som bisyssla beaktas vid jämkningen av dagpenningen. Inkomster av långvarig företagsverksamhet som bisyssla beaktas enligt det som framgår av beskattningsbeslutet. Om beskattningsbeslutet inte innehåller information om företagsverksamhet som bisyssla för minst 6 månader, sker jämkning utifrån en redovisning av inkomster och utgifter från din bokföring. Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget.

Mer information om företagsverksamhet under Företagare och Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete.