Jäin työttömäksi ja minulla on pienimuotoista yritystoimintaa. Pitääkö yritystoiminnasta ilmoittaa ja onko sillä vaikutusta päivärahaan?

Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon ja lisäksi kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksesi yhteydessä. TE-toimisto antaa yritystoiminnastasi kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulle ei voida maksaa päivärahaa. Jos sen sijaan toiminnan katsotaan olevan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan ansiopäivärahaan. Pitkään jatkuneen sivutoimisen yritystoiminnan tulot otetaan huomioon vahvistetun verotuspäätöksen mukaisesti. Jos sivutoiminen yritystoimintasi on kestänyt siten, että vahvistettu verotuspäätös ei sisällä sivutoimista yritystoimintaa vähintään 6 kuukauden ajalta, käytämme sovittelun perusteena omaa kirjanpitoosi perustuvaa erittelyä yritystoimintasi tuloista ja menoista. Jos yritystoimintasi on osakeyhtiömuotoinen, kassaan tulee toimittaa yrityksen kirjanpidon sijaan tieto yrityksestä ansiotuloina nostamistasi tuloista.

Lisätietoa yritystoiminnasta kohdista Ohjeet yrittäjälle ja Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu.