Jag får dagpenning från kassan och startar upp en företagsverksamhet i liten skala. Hur påverkas dagpenningen av arbetet?

Om du får dagpenning och startar upp en företagsverksamhet ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida det handlar om företagsverksamhet på heltid eller som bisyssla. Utlåtandet är bindande för kassan Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning. Om däremot verksamheten anses ske som bisyssla finns inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Inkomster av företagsverksamhet som bisyssla beaktas vid jämkning av dagpenning. Mer information om företagsverksamhet under Företagare och Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete.