Saan päivärahaa kassasta ja aloitan pienimuotoisen yritystoiminnan. Miten työ vaikuttaa päivärahaan?

Kun aloitat päivärahan saajana yritystoiminnan, TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon, onko kyseessä sivu- vai päätoiminen yritystoiminta. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulle ei voida maksaa päivärahaa. Jos sen sijaan toiminnan katsotaan olevan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan ansiopäivärahaan. Lisätietoa yritystoiminnasta kohdasta Ohjeet yrittäjälle ja Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu.