Hur inverkar lönen för deltidsarbetet på dagpenningen?

Vid jämkning av dagpenning beaktas vanligtvis alla inkomster som i beskattningen räknas till förvärvsinkomster. Inkomsterna beaktas vanligtvis enligt lönens utbetalningsdag.

Den jämkade dagpenningens belopp beräknas separat för varje jämkningsperiod och periodens inkomster beaktas. Du kan tjäna 300 € i månaden utan att dagpenningbeloppet påverkas. För den del av inkomsten som överskrider detta skyddade belopp dras 50 % av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Mer information om hur lön för deltidsarbete påverkar dagpenningen finns under Den jämkade dagpenningens storlek och Inkomster som beaktas vid jämkning.