Hur inverkar lönen för deltidsarbetet på dagpenningen?

Vid jämkning av dagpenning beaktas vanligtvis alla inkomster som i beskattningen räknas till förvärvsinkomster. Inkomsterna beaktas vanligtvis enligt lönens utbetalningsdag.

Den jämkade dagpenningens belopp beräknas separat för varje jämkningsperiod och periodens inkomster beaktas. Du kan tjäna 300 € i månaden utan att dagpenningbeloppet påverkas. För den del av inkomsten som överskrider detta skyddade belopp dras 50 % av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Den jämkade dagpenningen som ska utbetalas har maximibelopp, för att den jämkade dagpenningen och jämkningsperiodens lön kan båda tillsammans högst vara lika mycket som den lön som ligger till grund för dagpenningen. Läs mer: Specialfall för jämkad dagpenning

Du kan uppskatta inkomsternas inverkan på dagpenningen med dagpenningsräknaren. Mer information om hur lön för deltidsarbete påverkar dagpenningen finns under Den jämkade dagpenningens storlek och Inkomster som beaktas vid jämkning.