Kuinka osa-aikatyön palkka vaikuttaa päivärahaan?

Päivärahan sovittelussa otetaan huomioon yleensä kaikki verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot. Tulot huomioidaan tavallisesti palkan maksuajankohdan perusteella.

Sovitellun päivärahan suuruus lasketaan erikseen jokaiselle sovittelujaksolle, kyseiselle jaksolle soviteltavien tulojen mukaisesti. Voit ansaita 300 € kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa saamasi päivärahan suuruuteen. Kyseisen suojaosan ylittävistä tuloista 50 % vähennetään ansiopäivärahasta.

Maksettavaksi jäävällä sovitellulla päivärahalla on myös enimmäismäärä, sillä soviteltu päiväraha ja sovittelujakson palkka yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Lue lisää: Sovitellun päivärahan erityistilanteita

Voit arvioida työtulon vaikutusta päivärahaan Päivärahalaskurilla. Lisätietoa osa-aikatyön palkan vaikutuksesta kohdista Sovitellun päivärahan suuruus ja Soviteltavat tulot.