Hur inverkar deltidsarbetets arbetstider på dagpenningen?

Vid deltidsarbete kontrolleras den faktiska arbetstiden separat vid varje jämkningsperiod. Jämkningsperioden är en månad eller en fyraveckors period. Ditt arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbete. Om din arbetstid överskrids i en jämkningsperiod betalas ingen dagpenning ut för den perioden.

Du arbetar ihop arbetsvillkoret de kalenderveckor du jobbar minst 18 timmar. När ditt arbetsvillkor har uppfyllts igen räknas dagpenningbeloppet om utifrån inkomsterna under de veckor som arbetsvillkoret arbetades ihop. Om ditt arbetsvillkor uppfylls innan den pågående maximitiden har löpt ut, uppgår den omräknade dagpenningen till minst 80 % av den tidigare dagpenningen.

Mer information om hur arbetstiden påverkar dagpenningen finns under Arbetstidens inverkan och Uppfylla arbetsvillkoret på nytt.