Kuinka osa-aikatyön työaika vaikuttaa päivärahaan?

Kun teet osa-aikatyötä, toteutunut työaikasi huomioidaan sen sovittelujakson aikana, jolloin palkka maksetaan. Sovittelujakso on kuukauden tai 4 viikon jakso. Työsi katsotaan osa-aikatyöksi, jos työaika on enintään 80 % kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Jos työaikasi ylittyy jollain sovittelujaksolla, se estää päivärahan maksun kyseiseltä jaksolta.

Kalenteriviikot joina teet vähintään 18 tuntia työtä, kerryttävät työssäoloehtoa. Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen työssäoloehtoa kerryttävien viikkojen tulojen perusteella. Jos työssäoloehtosi täyttyy ennen kuin kuluva enimmäisaika on täynnä, uudelleenlasketun päivärahasi suuruus on vähintään 80 % aiemmin maksetusta päivärahasta.

Lisätietoa osa-aikatyön työajan vaikutuksesta kohdista Työajan vaikutus ja Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen.