Instruktioner för distansmöte

Du kan boka tid hos vår kundservice för ett möte som genomförs via fjärrförbindelsen Teams.

1. Boka tid via vår tidsbokningskalender.
2. Innan möte får du en sms-bekräftelse att du har ett meddelande i KOKOs eKommunikation.
I meddelandet finns en länk för att delta i mötet.
3. Logga in på mötet vid den tidpunkt som är reserverad för dig tid via länken i meddelandet i eKommunikationen.

Om du inte har ett Teams-konto, får du instruktioner i meddelandet om hur du kan logga in på mötet. Om du ännu inte är medlem i KOKO, får du det ovannämnda meddelandet via mejl.

För din information angående ett distansmöte:

• Av datasäkerhetsskäl kan kundservicen inte dela materialet via skärmen.
• Du kan delta i mötet via videoförbindelsen om du vill.
• Chattjänsten används inte under mötet.
• Ingen videoinspelning sparas av mötet.
• Vänligen förvara möteslänken och dela den inte med andra.
• Du ansvarar själv för säkerheten på din egen enhet och för att ordna fjärrförbindelsen.

Om du har ett hinder, vänligen avboka din tid genom att ringa KOKOs telefontjänst: 09 4763 7600.