Inkomster under arbetslösheten

Övriga inkomster under arbetslöshet utgör inte nödvändigtvis ett hinder för utbetalning av dagpenning. De vanligaste förmånerna och inkomsterna som ska dras av från arbetslöshetsdagpenningen är

Dessutom är det bra att läsa Anvisningar för deltidsarbetande om du har börjat eller ska börja jobba deltid.