Lönesubventionerat arbete

Av lönesubventionerat arbete kan 75 % beaktas i arbetsvillkoret. Om arbetet är organiserat med stöd av arbetsplikten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, kan hela arbetsmängden beaktas i arbetsvillkoret.

När det gäller personer över 60 år kan i arbetsvillkoret även inräknas deltagande i sysselsättningsfrämjande service som organiserats utifrån plikten.