Palkkatukityö

Palkkatuetusta työstä voidaan ottaa huomioon 75 % työssäoloehdossa.

60 vuotta täyttäneiden osalta kaikki palkkatuettu työ otetaan huomioon työssäoloehdossa.