Palkkatukityö

Palkkatuetusta työstä voidaan ottaa huomioon 75 % työssäoloehdossa. Jos työ on järjestetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin sisältyvän työllistämisvelvoitteen nojalla, työ voidaan ottaa kokonaisuudessaan huomioon työssäoloehdossa.

Työssäoloehtoon voidaan lukea myös yli 60-vuotiaana osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun, joka on järjestetty velvoitteen perusteella.