När uppfylls mitt arbetsvillkor på nytt och när börjar utbetalningen av dagpenningen om från början? Jag har fått dagpenning för maximitiden och arbetar återigen.

Utbetalningen av dagpenning börjar på nytt när du har arbetat upp 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. I det nya arbetsvillkoret kan inte sådana arbetsveckor användas som har använts för beräkningen av det förra arbetsvillkoret eller som ligger så långt tillbaka i tiden att de inte ryms inom granskningsperioden. I beslutet om att dagpenningen ska upphöra framgår hur många veckor du har arbetat upp som uppfyller arbetsvillkoret fram till att maximitiden för din dagpenning nåddes.

När du har uppfyllt ditt arbetsvillkor kan du få dagpenning på nytt. Om du exempelvis blir arbetslös eller deltidsarbetar och inte är säker på om ditt arbetsvillkor har uppfyllts kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och efter 2 veckors jobbsökning skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till kassan. Kassan kontrollerar då om ditt arbetsvillkor är uppfyllt.