Milloin työssäoloehtoni täyttyy uudelleen ja päivärahan maksaminen alkaa alusta? Olen saanut päivärahaa enimmäisajan, olen nyt työllistynyt uudelleen.

Päivärahan maksaminen voi alkaa uudelleen, kun sinulle kertyy 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä. Uuteen työssäoloehtoon ei kuitenkaan voida ottaa sellaisia työviikkoja, jotka on käytetty edellisen työssäoloehdon laskennassa tai jotka ovat niin kauan aikaa sitten tehtyjä töitä, että ne eivät mahdu tarkastelujakson sisään. Päivärahan lakkautuspäätöksessä lukee, kuinka monta työssäoloehtoa täyttävää viikkoa sinulle on kertynyt päivärahasi enimmäisajan täyttymiseen mennessä.

Kun työssäoloehtosi täyttyy, voit saada uudelleen päivärahaa. Jos esimerkiksi jäät työttömäksi tai teet osa-aikatyötä etkä ole varma onko työssäoloehtosi täyttynyt, voit ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja lähettää kassaan ansiopäivärahahakemuksen liitteineen 2 viikon työnhaun jälkeen, jolloin kassa tarkistaa työssäoloehtosi täyttymisen.