Jag har avtalat med arbetsgivaren om att avsluta min anställning och jag blir arbetslös. När får jag dagpenning och hur mycket?

Om du ingår ett avtal med din arbetsgivare om att anställningen ska upphöra ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida tillvägagångssättet ska leda till karens. Utlåtandet är bindande för kassan. Om arbetsgivaren i samband med att anställningen upphör ger dig en ersättning, frivillig eller baserad på ett gemensamt avtal mellan er, kommer ersättningen att periodiseras från och med när anställningen upphör. Periodiseringstid förbrukas parallellt med karenstid. Läs mer: Periodisering

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och skicka en ansökan om dagpenning till kassan. Du får då en uppskattning om hur mycket du kommer att få i dagpenning och information om från och med vilken tidpunkt du är berättigad till dagpenning. Vi undersöker de omständigheter som påverkar din dagpenning endast i samband med en ansökan. Du kan uppskatta beloppet på din dagpenning med Dagpenningsräknaren.

Mer detaljerade instruktioner finns under Ansök om arbetslöshetsdagpenning.