Jag får dagpenning och överväger att deltidsarbeta via faktureringsandelslag. Hur inverkar arbetet på dagpenningen?

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag betraktas du som företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Om ditt arbete via ett faktureringsandelslag sker som bisyssla kan du få jämkad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande huruvida inkomstrelaterad dagpenning kan betalas under tiden du arbetar via faktureringsandelslaget. Utlåtandet är bindande för kassan. Kontakta arbets- och näringsbyrån vid behov gällande dina planer. Om du börjar arbeta med detta ska du informera arbets- och näringsbyrån och kassan.

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag ska du lämna in uppdragsavtal och lönebesked av bruttoinkomsterna till kassan. Inkomsterna beaktas vid jämkning enligt tidpunkten för löneutbetalning. Arbetstimmarna behöver du inte ange i ansökan, men kom ihåg att meddela om du fått inkomster via faktureringsandelslag t. ex. i ytterligare informationen.