Saan päivärahaa ja harkitsen osa-aikaisia töitä laskutusosuuskunnan kautta. Miten työ vaikuttaa päivärahaan?

Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta, työttömyysturvassa sinun katsotaan olevan yrittäjä. Jos laskutusosuuskuntatyöskentelysi on sivutoimista, voit saada soviteltua päivärahaa. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon, voidaanko sinulle maksaa ansiopäivärahaa laskutusosuuskuntatyöskentelyn ajalta. Ole tarvittaessa yhteydessä TE-toimistoon suunnitelmistasi ja jos aloitat työskentelyn, ilmoita siitä TE-toimistoon ja kassaan.

Jos teet töitä laskutusosuuskunnan kautta, kassaan tulee toimittaa sopimukset sovituista toimeksiannoista sekä palkkalaskelmat saaduista bruttotuloista. Tulot sovitellaan maksuajankohdan mukaan. Työtunteja ei tarvitse merkitä hakemukseen, mutta muista ilmoittaa hakemuksessasi, jos olet jakson aikana saanut tuloja laskutusosuuskunnan kautta.