Typ av ansökningar: första ansökan, fortsatt ansökan och snabbansökan

Om du ansöker om arbetslöshetspenning för första gången eller om det har gått över 6 månader sedan din senaste ansökan, låter KOKO-kassans eKommunikation dig fylla i en första ansökan. eKommunikation låter dig fylla i en fortsatt ansökan eller en snabb ansökan om du har ansökt om dagpenning inom det senaste halvåret.

Du kan skicka snabbansökan om det mellan dina ansökningsperioder inte finns luckor, dina uppgifter är oförändrade och du är helt arbetslös eller permitterad. eKommunikation föreslår att du fyller i snabbansökan om villkoren är uppfyllda. En snabbansökan handläggs inte snabbare än en fortsatt ansökan, utan ansökningarna handläggs i den ordning som de lämnas in.

I slutet av ansökan listas den tilläggsinformation som behövs, ifall vi utifrån de uppgifter du har lämnat behöver ytterligare information för att handlägga din ansökan. Du behöver inte lämna in sådana uppgifter som du tidigare har lämnat till kassan, utan de finns redan hos kassan. Om det senare visar sig att ytterligare information behövs så kommer en handläggare att kontakta dig.