13.1.2021

Nya skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Observera att 25 procent skatt alltid tas ut, om löneskattekortet används i beskattningen av din inkomstrelaterade dagpenning. Vi rekommenderar därför att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmån till kassan.

1.1.2021

Välkommen som medlem i KOKO-kassan, du som är medlem i MMA kassan!

Den 1 januari 2021 gick MMA kassan samman med Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO. Fusionen påverkar inte dina rättigheter för utkomstskydd.