Välkommen som medlem i KOKO-kassan, du som är medlem i MMA kassan!

Den 1 januari 2021 gick MMA kassan samman med Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO. Fusionen påverkar inte dina rättigheter för utkomstskydd.

Så här sköter du ärenden i KOKO-kassan

I vår eAsiointi-tjänst kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning och skicka in bilagor till ansökan, uppdatera dina kontaktuppgifter och skicka meddelanden till kassan. Via eAsiointi kan du också beställa en ansökningspåminnelse och en betalningsanmälan via sms.

Vi betjänar per telefon på numret 09 4763 7600 mån–tor kl. 10–15 och fre kl. 10–13. Du hittar undantagen i betjäningstiderna på sidan Kontaktuppgifter.

Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning finns här. Du kan följa den allmänna situationen för handläggningen av ansökningar på framsidan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för KOKO-kassan är en årsavgift och år 2021 är den 66 euro. Fakturorna skickas till MMA Kassans direktmedlemmar som övergått till KOKO per post i början av året. Om du hör till kassan via facket, faktureras medlemsavgiften av din fackförening.

För mer detaljerad information om medlemsavgifter, fakturering och medlemskap i KOKO-kassan, se avsnittet Medlemskap.

Information om KOKO-kassan

KOKO-kassan grundades 1969 och är Finlands näst största arbetslöshetskassa, till vilken hör cirka 230 000 löntagare. Du hittar kassans stadgar och annan information om oss på sidan Information om KOKO-kassan.

Läs meddelandet: MMA-kassan slås ihop med KOKO-kassan i början av 2021