Verkställande direktör

Du kan som verkställande direktör för ett aktiebolag vara i företagarställning eller inte-företagarställning. En verkställande direktör anses inte vara i ett anställningsförhållande till aktiebolaget enligt aktiebolags- och arbetsavtalslagen. Det arbete som en verkställande direktör som inte är i företagarställning utför jämställs ändå med arbete som uppfyller arbetsvillkoret, även om arbetet inte utförs i ett anställningsförhållande.

Om ditt jobb som verkställande direktör slutar helt och hållet kan du alltså få dagpenning som räknas utifrån lönen du fått som verkställande direktör. Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas på samma sätt som för övriga löntagare.