Toimitusjohtaja

Osakeyhtiön toimitusjohtajana voit toimia ns. palkkatoimitusjohtajana tai yrittäjäasemassa. Toimitusjohtajan ei katsota olevan työsuhteessa osakeyhtiöön osakeyhtiö- ja työsopimuslain mukaan.  Palkkatoimitusjohtajana tehty työ rinnastetaan kuitenkin työssäoloehtoa täyttävään työhön, vaikka työtä ei tehdä työsuhteessa.

Jos toimitusjohtajatyösi päättyy kokonaan, voit siis saada päivärahaa toimitusjohtajatyön perusteella lasketun palkan perusteella muiden edellytysten täyttyessä ja ansiosidonnainen päiväraha määritellään samalla tavalla kuin muidenkin palkansaajien osalta. Lomautusajalta toimitusjohtajalla ei ole oikeutta päivärahaan.

Samoin kuin muidenkin jäsenten osalta, TE-toimisto tutkii päivärahan saamisen yleiset edellytykset, kuten esimerkiksi opintojen ja yritystoiminnan vaikutuksen päivärahan saamiseen. Toimitusjohtajan työn ohella tehty muu yritystoiminta voi vaikuttaa päivärahaoikeuteen, joten ole sen osalta yhteydessä TE-toimistoon.