Periodarbete

För dem som gör periodarbete i tre skift granskas arbetstiden enligt utjämningsperioder. Om din arbetstid är minst 18 timmar i genomsnitt under varje vecka under utjämningsperioden så beaktas alla veckor i arbetsvillkoret.

I arbetstidslagen fastställs inom vilka branscher periodarbete kan utföras. Att det i anställningsavtalet anges att arbetet sker i perioder betyder inte att det är periodarbete.