Jaksotyö

Kolmivuorotyön jaksotyötä tekevillä työaikaa tarkastellaan tasoittumisjaksoittain. Jos työaikasi on keskimäärin vähintään 18 tuntia jokaisella tasoittumisjakson viikolla, jokainen viikko otetaan huomioon työssäoloehdossa.

Työaikalaki määrittelee millä aloilla jaksotyötä voidaan tehdä. Pelkästään se, että työsopimuksessasi mainitaan työn olevan jaksottaista, ei siis tee siitä jaksotyötä.