Lärare

För lärare beror det på undervisningsbranschen vad minimiantalet arbetstimmar per kalendervecka är. Arbetsvillkoret uppfylls för en kalendervecka om arbetstiden är minst hälften av den lägsta antal arbetstimmar per vecka för en heltids lärare.

Minimiarbetstiden är 8 timmar om det inom undervisningsbranschen inte finns timlärare i huvudsyssla.