Opettajat

Opettajien osalta kalenteriviikkokohtainen työajan vähimmäistuntimäärä riippuu opetusalasta. Työssäoloehto täyttyy kalenteriviikoilta, joilla työaika on vähintään puolet päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntimäärästä.

Vähimmäistyöaika on 8 tuntia, kun alalla ei ole päätoimisia tuntiopettajia.