Varför ber ni om anställningsavtalet? Varför räcker inte ett arbetsintyg?

Kassan behöver anställningsavtalet för att kontrollera anställningsvillkoren. Med hjälp av anställningsavtalet kontrollerar kassan till exempel vilken längd anställningen ursprungligen var tänkt att ha, arbetstider och den uppsägningstid som tillämpas i anställningen. Huruvida det handlar om en anställning framgår också bara av anställningsavtalet.

Om anställningen har börjat för 3 år sedan eller tidigare behöver man i regel inte lämna in något anställningsavtal. Undantag är dock direktörsavtal, som alltid ska skickas till kassan.

Om anställningsavtalet har ingåtts muntligen ska arbetsgivarens utredning över centrala villkor i anställningsförhållandet skickas till kassan.