Kan jag få dagpenning från kassan om jag studerar eller är inskriven vid en skola?

Om du studerar på heltid kan kassan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Detta gäller också bland annat under studiernas sommarlovstider. Om du däremot studerar på deltid finns inget hinder för utbetalning av dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande till kassan huruvida dina studier är att betrakta som studier på heltid eller deltid. Kontakta arbets- och näringsbyrån för att få ett utlåtande.

Observera att studiestöd eller vuxenutbildningsstöd inte kan erhållas under samma tid som inkomstrelaterad dagpenning. Om du får dessa förmåner rekommenderar vi att du kontaktar betalaren av dem redan innan du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. På så vis undviker du eventuella återkrav.

Mer information om studier under Studier och sysselsättningsfrämjande service.